Sotning

Sotning innebär rengöring av eldstäder, rökkanaler och avgaskanaler.  Att sota regelbundet är ett lagkrav, och viktigt för att förebygga bränder. Varje kommun har i uppgift att bestämma hur ofta sotningen ska göras och vad det ska kosta. Bestämmelserna varierar beroende på vilken typ av anläggning du har och hur den används.

Många bränder uppstår till följd av dålig rengöring och eftersatt underhåll av eldstäder och skorstenar. Men med regelbunden sotning får du bort brandfarliga beläggningar i skorstenen och säkerställer att värmepannan, öppna spisen och kakelugnen är i gott skick. Det minskar inte bara risken för brand utan förbättrar dessutom anläggningens värmeekonomi och driftsäkerhet.

Ekonomisotning

För att uppnå bästa driftsekonomi för en värmepanna måste de värmeupptagande ytorna vara rengjorda från värmeisolerande sotbeläggningar. Därför behövs en tätare intervall för rengöringen än vad som följer av den författningsreglerande brandskyddssotningen. Ekonomisotning innebär en noggrann rengöring av värmepannans värmeupptagande ytor och en okulär kontroll av värmepannans kondition och funktion. En panna som sotas ofta förbrukar mindre energi och ger en bättre förbränning och sparar dina pengar.

Varför sotning – och hur ofta?

Föreskrifter som gäller sotning och kontroll av eldstäder och pannor hittar du i lag om skydd mot olyckor och förordning om skydd mot olyckor. Om lagen inte följs löper fastighetsägaren risk att få minskad försäkringsersättning i händelse av brand. Regler kring eldstäder och rökkanaler finns också i Boverkets byggregler.

Det är Falköping kommun med hjälp av MSB s föreskrifter om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll. Som bestämmer sotningsfristen i just din fastighet. Tidsintervallen beror på vilken typ av uppvärmningssystem du har, samt hur ofta du använder eventuella eldstäder för till exempel trivseleldning. Byter du panna eldstad eller bränsle måste du anmäla detta till ditt sotningsdistrikt. Som övervakare av brandsäkerhet måste skorstenfejaren kontrollera det nya systemet.

Minsta sotningsfrist på vanliga objekt

Sotningsobjekt helårsbebodda hus

Värmepanna i småhus som eldas med Maximal tidsintervall mellan sotningarna
Lätt eldningsolja 2 år
Fasta bränslen, t ex ved 2-3ggr /år
Pellets 1 år
Köksspis, vedeldad
Som används regelbundet 1 år
Som används vid enstaka tillfälle 3 år
Kakelugn, kamin,braskamin,
öppen spis eller motsvarande
Som används regelbundet 1 år
Som används vid enstaka tillfälle 3 år
Övriga
Imkanaler i små hus Särskild beställning krävs av kund

 


Ring oss gärna på 0515 – 71 13 55 för ytterligare information eller kontakta oss via kontaktformuläret här nedan: