Ventilation

Skorstensfejaren kan förbättra luftkvaliteten för dig!

Försmutsning, fel eller brister i ventilationsanläggningen ger dålig boende- och arbetsmiljö och ökar driftskostnaderna. Försämrad luftkvalitet minskar den mänskliga prestationsförmågan och kan ge negativa hälsoeffekter

Genom totalrensning av ventilationsanläggningar, läckagemätning, kontrollmätning och injustering av luftflöden samt felsökning kan skorstensfejaren hjälpa dig med en bättre luftmiljö.

En ventilationsanläggning måste skötas och underhållas väl. Eftersatt underhåll och dålig service medför försämrad funktion, klagomål och sanitära olägenheter samt risk för skador på grund av fukt och mögel. Vi rekommenderar att man rensar sin ventilationsanläggning mellan vart 3:e-6:e år,

För att råda bot mot detta kan du teckna servicekontrakt med skorstensfejaren eller låta honom utföra separata tjänster såsom filterbyten och rengöring av värmeväxlare och luftdon.

Rengöring och funktionskontroll av fläktar och kanaler, kontroll av förbigångsspjäll, frysskydd och tidur kan också skorstensfejaren hjälpa dig med. Allt för att du ska få en energisnål ventilation.

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Enligt lag måste ventilationssystemet underhållas och kontrolleras regelbundet.
Dels måste man kontrollera att systemet är rätt installerat, dels att det fungerar som tänkt.
Sedan den 1 januari 1992 gäller en ny lag (SFS 1991:1273); som föreskriver när och hur funktionskontrollen ska ske.
Vid besiktning förs protokoll. Om det vid kontrollen visar sig att det finns brister i ventilationssystemet, är husets ägare ansvarig för att dessa genast åtgärdas, annars kan husägaren i värsta fall dömas till att betala vite.
Skorstensfejaren känner väl till alla typer av ventilationssystem och har dessutom den senaste utrustningen för att rengöra och avhjälpa olika brister i systemet.


Vid den första besiktningen kontrolleras:

att ventilationssystemet fungerar enligt gällande föreskrifter att ventilationen är rätt justerad och att den fungerar som den ska att ingen smuts finns i kanalerna som kan spridas i byggnaden att instruktioner och skötselanvisningar finns lättillgängliga.

Vid återkommande besiktning kontrolleras:

att ventilationssystemet fungerar som det var tänkt när det togs i bruk samma som i punkterna 2-4 i första kontrollen.


De efterkommande kontrollerna

Genomförs vart 3:e till vart 6:e år, beroende på typ av byggnad. Den som utför funktionskontroll skall vara sakkunnig och ha fått riksbehörighet av Boverket.
Småhus behöver inte kontrolleras efter första OVK kontrollen efter systemet är nytt. Utan staten har lagt ansvaret på den enskilde villaägaren att själv kontrollera systemet eller låta någon annan sakkunnig göra det. Skorstensfejaren har behörighet att utföra funktionskontrollen, och dessutom mångårig erfarenhet av ventilationsanläggningar och injustering.

På folkhälsomyndigheten finns bra information om luftkvalitet – Läs här

 


Ring oss gärna på 0515 – 71 13 55 för ytterligare information eller kontakta oss via kontaktformuläret här nedan: