Välkommen till Falköpings Sotningsdistrikt, AB


Vår post och besöksadress är:

 Postgårdsgatan 13

521 36  Falköping

Öppettider 8:00-16:00

Telenr: 0515 – 71 13 55

E-mail adress:
info@fkpsot.se

 


BEHÖVER DU PELLETS?

Vi säljer pellets från Scanbio som levererar hög och jämn kvalite. Pellets är en 100%

förnybar energikälla från skogsriket samt restprodukter från sågverk.

Kontakta oss om du är intresserad av att köpa pellets. Beställ pellets här.


VÅRA TJÄNSTER

Vi på Falköpingssotningsdistrikt utför sotning och besiktningar/brandskyddskontroller av eldstäder och imkanaler inom Falköpingskommun.
Vi utför även

  • Besiktningar och injusteringar inom Ventilation samt underhåll & service
  • Rensning av ventilation, kajbon
  • Status, spräng och nyinstallationsbesiktningar av Eldstäder och rökkanaler
  • Högtrycksspolning av kanaler och dyl
  • Energibesiktningar och OVK
  • Service på Eurofirebrännare

GDPR Integritetspolicy klicka här

Ring oss gärna på 0515 – 71 13 55 för ytterligare information eller kontakta oss per e-mail.